Posts

Showing posts from 2012

Happy New Year!

Image
Szampańskiej zabawy w tą magiczną noc! 


'This year, learn more and teach less, laugh more and cry less, learn more and dictate less, appreciate more and criticize less, love more and hate very less. Happy New Year.'


I wish you a very warm and prosperous new year. May you touch all your goals. Happy New Year.


Dawka motywacji

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.  Walden Thoreau

Myśl dnia

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. Joseph Conrad

Cytat dnia

Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami.
Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.
Joseph Conrad

Myśl dnia

Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo. Kemmons Wilson

Jak zmotywować, pobudzić do działania innych?

Pomysł, który masz, a którego nie wykorzystujesz, nie przyniesie efektów większych niż pomysł, którego nigdy nie miałeś i nie mogłeś wykorzystać. Jim Collins


Na pewno, w Twoim otoczeniu znajdą się ludzie, którzy mają problem z wiarą we własne siły, możliwości. Być może mąż/żona, nie mogą znaleźć pracy, a od Ciebie słyszą tylko, że do niczego się nie nadają, że są bezużyteczni i najlepiej to by było zmienić ich na nowszy model. Tak samo jest z dziećmi, jeżeli są krytykowane za złe oceny w szkole lub nie zjedzenie kanapek na przerwie, 5min spóźnienia. Krzyk nie działa zachęcająco w tym przypadku do zmiany nawyków, czy poprawy samooceny danego osobnika. W takim przypadku warto zastosować odwrotną metodę. Zastosuj umiarkowaną zachętę, spraw, aby rzecz wydawała się łatwa do zrobienia, daj do zrozumienia, że wierzysz w jego/jej umiejętności, okaż wiarę w jego/jej naturalne zdolności, smykałkę do robienia czegoś. Jeżeli będzie mieć wsparcie z Twojej strony to łatwiej będzie się takiemu człow…

Przebaczenie

Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz, miała na szyi napis „Spraw, bym poczuł się ważny”. Odniesiesz sukces nie tylko w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Czas odpoczynku, refleksji i zastanowienia. Czas przebaczenia, czas spokoju. Nie ma innego sposobu na oczyszczenie ran z trucizny niż przebaczenie.
Musisz przebaczyć tym, którzy cię zranili, nawet jeśli to, co zrobili, jest niewybaczalne. Przebaczysz nie dlatego, że zasługują na przebaczenie, ale dlatego, że nie chcesz cierpieć i ranić siebie ilekroć wspomnisz, jaką krzywdę ci wyrządzili. Nie ma znaczenia, co ci zrobili, przebaczasz im, ponieważ nie chcesz już czuć się chory. Przebaczenie jest niezbędne dla twojego duchowego uzdrowienia. Przebaczasz, ponieważ współczujesz sobie. Przebaczenie jest aktem miłości samego siebie.
Więcej na: http://zenforest.wordpress.com/2009/06/13/przebaczenie-uzdrowienie-emocjonalnych-ran/

Wesołych świąt!! Dawka motywacji na święta!

Image
W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil BosmansW dniu tym magicznym, dniu zamyślenia i  czasu na planowanie Nowego Roku 
życzę Wam wielu sukcesów w życiu zarówno zawodowym jak i tym osobistym,  Aby marzenia się spełniały a w głowie siedziały nowe myśli i pomysły na rok 2013!
Wiele spokoju i radości! Gosia

Nadszedł czas na zmiany!

Image
Nadchodzi Nowy Rok.Rok 2013. Jak z każdym Nowym Rokiem, nowym wydarzeniem w życiu nadchodzi czas na wprowadzanie zmian. Na nowe życzenia i nowe pomysły na przyszłość. Każdy ma pewne marzenia, które chce zrealizować.
O jakich planach, zmianach mowa?  O najróżniejszych, co sobie tylko wymyślisz, czego zapragniesz, czego potrzebujesz. Jeżeli chcesz mieć płaski brzuch na wakacje, albo szóstkę na klacie - zacznij ćwiczyć, jeśli marzysz o występach na scenie - zacznij od wzmacniania swojego głosu, od prostych ćwiczeń, jeżeli chcesz nauczyć się tańczyć - zapisz się do szkoły tanecznej. Marzysz o jedynych w swoim rodzaju wakacjach - zacznij odkładać oszczędności na planowaną podróż. Warto się zastanowić czy te marzenia powinny być realizowane od razu, czy może jednak można poczekać jakiś czas. Aby nie okazało się, że spełniliśmy swoje największe marzenie i już wszystko co będzie później straci swój urok (ale to tylko taka dygresja do tematu). Dzisiaj postawię pytanie: Czy jesteśmy na tyle odważn…

Myśl dnia

Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić, musi biec dwa razy szybciej. Lewis Carol

Cytat dnia

Niech inni prowadzę nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. Jim Rohn

Cytat dnia

Ten, kto wyciąga ręce w stronę gwiazd, chociaż ich nie dotknie, jednak z pewnością sięgnie poza korony drzew. Bodo Schafer

"W pogoni za szczęściem"

Image
Krótka refleksja na temat filmu: Miałam okazję ostatnio oglądać "W pogoni za szczęściem". Czy film mi się podobał? Nie koniecznie, ale zawarta w nim idea w pełni do mnie przemówiła. Film prezentuje życie młodego człowieka, ojca, stażysty, borykającego się z przeciwnościami losu. Mężczyzna widzi jednak swój cel, jego marzenie nie pozwala mu zrezygnować z realizacji planów, powoduje wzmożony wysiłek i większy wkład w wykonywaną pracę.
Przez życie idzie wraz z synem, nie mając pieniędzy na mieszkanie, hostel - pomieszkują w przytułku dla bezdomnych. Czasami noce spędzają w autobusach. Zaledwie pięcioletni syn nie rozumie powodu, dla którego tak muszą żyć, ale jego zaufanie do ojca jest tak duże, że chłopiec nie skarży się w większym wymiarze.
Film pokazuje, jak determinacja, realizacja celów, wbrew wszelkim przeciwnością, doprowadza do spełniania marzeń. Nie ważne jak nisko człowiek może upaść, jeżeli ma odpowiednie zaparcie w sobie to jest w stanie osiągnąć więcej niż ktokolw…

Słuchawki na uszy i .. relax

Image

Galeria tygodnia

Image

Cytat dnia

Image
Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy.

Donald Curts


Myśl dnia

Chaotyczne działanie jest lepsze niż uporządkowane niedziałanie Karl E. Weick

;)

Image

Myśl dnia

Image
Dużo lepiej jest zdobywać się na śmiałe czyny i dążyć do triumfu w chwale, nawet kosztem porażek, niż snuć się wśród ludzi o ubogich duszach, którzy nie potrafią w pełni cieszyć się ani cierpieć, bo żyją w szarym cieniu, gdzie nie ma zwycięstw ani porażek. Theodore Roosevelt

Myśl dnia

Image
Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie”. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące. Albert Camus


Cytat dnia

Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. św. Franciszek z Asyżu

Cytat dnia

Nigdy niczego by nie spróbowano, gdyby trzeba było najpierw przezwyciężyć wszystkie możliwe obiekcje Samuel Johnson

Jak nas widzą inni?

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z dru­gim się nie dzieli.
Gdy będziesz da­wał ludziom rzeczy, które so­bie spod ser­ca wy­rywasz, bo ci służyły zna­komi­cie, al­bo któreś ot­rzy­mał od święta czy na czarną godzinę, po­wiedzą - tyl­ko ty­le dał?
Gdy będziesz służył ludziom swoim cza­sem, na­wet kosztem za­nied­by­wania obo­wiązków, swo­jego od­poczyn­ku, snu i po­siłków, po­wiedzą - on właści­wie nie ma nic do ro­boty, mógłby się czymś zająć.
Gdy będziesz po­magał ludziom w ich trud­nych chwi­lach, brał do swe­go do­mu, kar­mił, poił, opieko­wał się, a po­tem wy­cofasz swoją po­moc, bo uz­nasz, że już czas trud­ny prze­minął - to się po pros­tu na ciebie ob­rażą al­bo będą mieli przy­naj­mniej do ciebie żal.
Gdy będziesz się sta­rał wy­kony­wać swój zawód mak­sy­mal­nie uczci­wie - to po­wiedzą, żeś pa­zer­ny na pieniądze al­bo …

Przy­jaciele

Image
Przy­jaciel to ktoś, kto da­je Ci to­talną swo­bodę by­cia sobą. Jim Morrison
I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.

Anna Frankowska
Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.
Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.

Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.

Image
Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. Stanisław Jerzy Lec
Kobieta staje się taką, jaką ją widzi zakochany mężczyzna. J. M. Bari

Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. 
Klementyna Hoffmanowa

Człowiek!

Człowiek, który w każdym momencie swego istnienia szuka z konieczności szczęścia, musi, o ile jest rozsądny, oszczędzać przyjemności i odmawiać sobie tych, które mogłyby się zamienić w cierpienie. Paul Thiry Holbach


Człowiek, który wie Jak", zawsze znajdzie pracę, człowiek, który wie „dlaczego", będzie jego szefem. Diane Ravitch

Cokolwiek byś nie zrobił...

Image
..zawsze znajdą się tacy, którym coś nie będzie pasować! 

Zapewne nie jeden raz spotkałeś/aś się z takimi stwierdzeniami. Na pewno w życiu codziennym, wśród znajomych, na małych ploteczkach, przypadkiem słysząc rozmowę ludzi przechodzącym obok, lub siedzących na pobliskiej ławeczce w parku. Ludzie nie mając nic do roboty, siedzą i plotkują. Mówią o innych, krytykują, poniżają, ośmieszają. i o tyle z tego problemu nie ma gdy rozmowa toczy się małym kręgu i nie widzi szerszego światła dziennego, problem pojawia się jednak kiedy ta sama rozmowa rozchodzi się dalej, przechodzi z jednego ucha do drugiego - wychodząc z ust plotkarzy! Ileż to nieprzyjemności później spotyka ludzi, którzy nie są odporni na głupie obgadywanie, czasami przewrażliwieni albo zbyt słabi, aby to zignorować! Zastanówmy się dzisiaj zatem nad tym, jak to jest w naszym życiu, jaki jest układ w naszej sytuacji. Czy też tak postępujemy? na ile zdajemy sobie z tego faktu sprawę? A może kiedyś byłeś/aś w takiej sytuacji, k…

Warto czasami poczytać !

Image
Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

Galeria tygodnia

Image
Iść za marzeniami, i znowu iść za marzeniami, i tak zawsze, aż do końca Joseph Conrad


Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie Carl BardCYTAT DNIA

Image
Czy zbudowałeś już swoje zamki w przestworzach? Doskonale, tam właśnie powinny stanąć. Teraz, natychmiast zabierz się do pracy i połóż pod nie fundamenty. Henry David Thoreau


Osiąganie celów

Image
"Trzeba pamiętać o tym, że tragedia życia nie leży w nieosiąganiu celów. Istotą jest brak celów do osiągnięcia. Nie jest klęską umrzeć nie spełniwszy swoich marzeń, ale klęską jest nie marzyć. Hańbą nie jest niemożność dotarcia do gwiazd tylko brak gwiazd do osiągnięcia"
Benjamin E. Mays


Ciekawy cytat, można by rzec, iż stanowi kwintesencjętego, co w życiu robimy i co chcemy robić, albo raczej, co robić powinniśmy! Bo to właśnie cele, ich próby osiągnięcia wprowadzają nas na drogę do naszej przyszłości, do spełnienia marzeń! Umożliwiają rozwinięcie skrzydeł i sięganie tam, gdzie nie sięgają inni! I w tym miejscu warto zadać sobie właśnie takie pytania: Co chcesz w życiu robić?, kim chciałbyś/abyś być? Jakie są Twoje plany na przyszłość? Co robisz w tym kierunku, żeby zrealizować swoje plany? Jakie są przeszkody uniemożliwiające Ci zdobycie szczytu? To wszystko są właśnie cele, coś co każdy człowiek powinien w swoim życiu w mniejszym lub większym stopniu ogarnąć! Jeżeli nie masz c…

Myśl dnia

Image
Jakże szybko „nie teraz” staje się „nigdy” Martin Luter King

Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.
Isaac Asimov

I wanna be a billionaire

Image
I wanna be a billionaire so fucking bad Buy all of the things I never had Uh, I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen
Oh every time I close my eyes I see my name in shining lights, yeah A different city every night oh I swear the world better prepare For when I'm a billionaire

Cytat dnia

Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. 
John Steinbeck

Cytat dnia

Image
Szczęście znajduje się w tobie. 
Zaczyna się na dnie twojego serca, a ty możesz je wciąż powiększać, pozostając życzliwym tam, 
gdzie inni bywają nieżyczliwi; 
pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga; 
będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania. 
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka 
i lamentuje, 
potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają. 
Phil Bosmans


Cytat dnia

Nie dbam o to, co ludzie myślą, albo mówią o mnie, wiem kim jestem.  Jonathan Davis


Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie.  Lew Tołstoj

Cytat dnia

Nie można w nieskończoność powielać tego, co się sprawdziło, bo świat dookoła ciągle się zmienia. Te zmiany trzeba wyprzedzać. To warunek sukcesu. Sam Walton

Jak się Twoje zdrowie ma?

Image
Chcesz być zdrowy? Banalne pytanie, a kto by nie chciał? To bądź zdrowy! Pomyśl o tym, że zdrowy jesteś. Może okaże się, że będzie trzeba trochę w to zdrowe zainwestować, dokupić dodatkowe suplementy diety, witaminy, a być może tylko Twoja wiara w zdrowie pomoże. Aczkolwiek jak to w znanych anegdotach było: Kowalski zwraca się do Boga z prośbą w wygraną w lotto, i prosi kilkakrotnie, oczywiście bez rezultatu, na co Bóg mu odpowiada, WYŚLIJ W KOŃCU los! Tak, jeżeli chcesz coś otrzymać musisz zainwestować! Bóg zawsze daje rozwiązanie, trzeba tylko po nie rękę wyciągnąć!

Tablica marzeń

Image
Tablica marzeń, miejsce, w którym wyznaczasz cele!

Dużymi literami napisz miejscowość, miejsce, kraj albo kontynent, w którym chcesz mieszkać docelowo, tak aby nazwę tą zakodowała twoja podświadomość. Obok nazwy tej przyklej swoje zdjęcie, może zdjęcie Twojej rodziny, cobyś w miejscu wybranym nie musiał/a sam/a mieszkać! Naklej również obraz, projekt, zdjęcie wymarzonegodomu, mieszkania, kolor ścian, wnętrze mieszkania, łazienki, sypialni  salonu, pokoju dla dziecka, być może ślubnej sukni, zdjęcie ukochanego, mężczyzny, którego chcesz poślubić. Pokaż swojej wyobraźni jak ma wyglądać twoje życie, pokaż widok z okna (czy chcesz aby to była spokojna okolica czy też duże miasto z gigantycznymi budowlami), pokaż samochód którym chcesz jeździć, rzeczy jakie chcesz posiadać, ubrania, jakie chcesz nosić, kolor paznokci, makijaż, wymarzony sprzęt komputerowy, telewizor, kino domowe, telefon, basen w ogrodzie, garaż, weekendy z przyjaciółmi.

Cytat dnia

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. Lothar Zenetti
I nie ważne, czy jesteś fizykiem kwantowym, czy teologiem, kapłanem  czy wierzysz w Boga, czy w moc wszechświata, i tak prawda jest tylko jedna:
Wiara jest to pewność bez dowodu. Henri Frederic Amiel

Cytat dnia

Image
Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba Juliusz Słowacki


What if money didn't matter

Image
Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą.  Gautama Budda (Siddhartha Gautama)

Sam musisz określić swoje cele, pragnienia, marzenia. Co Byś chciał robić w życiu, co byś robił gdyby pieniądze nie miały znaczenia?
‎'What would I love to do if money didn't matter?' 

What You Think About You Bring About By Chuck Danes

Image
What You Think About You Bring About Chuck Danes
Dzisiaj przeglądając sieć natknęłam się na całkiem ciekawy artykuł, oczywiście treść dotyczy pozytywnego myślenia.  Poruszane są pojęcia świadomości i podświadomości  oraz wiele przykładów obrazujących temat.
English version: Nearly every day I hear someone say something along the lines of “Why does life have to be so hard” or “Why can’t I ever get a break” and sometimes even “Why does everything happen to me.” It seems that the majority of people in our world these days seem to struggle from day to day in one or some areas of their lives. Some experience struggle in ALL areas.  They don't HAVE to of course, although many "think" they do. So, that's what they do. And of those that do, most believe that they are just victims of circumstance. They honestly believe that they have no control over these seemingly inescapable situations. The majority believe that it is simply fate or chance that brings these situations and cir…

Cytat dnia

Kto nie wierzy we własny rozwój, ten na zawsze pozostanie szarym przechodniem Johann Wolfgang von Goethe

Zmień swoją dietę - jako jedna z pięciu metod poprawy jakości swojego życia

Image
Prawidłowy sposób odżywiania to jedno z 12 uwarunkowań zdrowia wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia. Zdrowe żywienie w okresie rozwojowym jest podstawą zdrowia psychofizycznego człowieka dorosłego. A zdrowy człowiek to podstawa zdrowego społeczeństwa. Najbardziej typowe niekorzystne zwyczaje żywieniowe to: niewłaściwy rozkład i wielkość posiłków spożywanych w ciągu dnia. Dlaczego tak często mówi się  o prawidłowym żywieniu? Dlatego, iż ludzie nie przestrzegają tego, nie zwracają uwagi na styl życia jaki prowadzą. Prof. Światosław Ziemiański w książce Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu powołuje się na badania prowadzone w zakładach pracy, gdzie znaczna liczba osób (ok. 50%) przystępuje do pracy bez spożywania pierwszego śniadania. Dr Małgorzata Gajewska z Państwowego Zakładu Higieny sprawdzała na ile żywienie młodzieży szkolnej jest prawidłowe. Wzięła pod uwagę liczbę posiłków w ciągu dnia, długość przerw między posiłkami oraz typ spożywanego pokarmu. Z analiz, jaki…

Małe ćwiczenie na pobudzenie zaspanej w nas mocy!

Z jakim przystajesz takim się stajesz, stare nasze przysłowie, które na pewno każdy miał okazję słyszeć. Jest w nim dużo prawdy! To, jakimi ludźmi się otaczasz, wpływa znacząco na Twoje relacje z otoczeniem, na Twoje zachowanie, na dobry lub nie nastrój w danym dniu! Kiedy budzisz się rano i słyszysz jak sąsiad znowu narzeka na swojego psa, że mu ogródek skopał albo kiedy słyszysz płacz dziecka w mieszkaniu obok  czy też kłótnię małżonków przed blokiem nie wpływa to pozytywnie na twoje zachowanie. Kiedy budzik Cię budzić rano a ty wieczorem poszłaś/eś spać dość późno - masz ochotę go wyłączyć i spać dalej, ale nie możesz, wiesz, że praca czeka, szef tylko o tym marzy aby Cię zwolnić, wiec nie możesz mu dać powodu! Robisz wszystko wbrew sobie.

Pamiętaj o postępach

Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód. Martin Luter King

Dawka motywacji

Image
Zamiast zastanawiać się, gdzie pojedziesz w następne wakacje, żyj życiem, od którego nie trzeba uciekać Seth Godin


Dziecięca wiara, naiwność.. o czym marzysz - to masz!

Image
Dzisiaj troszkę o tym, jak w moim przypadku udało się dojść do tego, co osiągnęłam..


Poszłam na studia, poznałam chłopaka moich marzeń! Takiego, jakiego sobie wymyśliłam będąc małą dziewczynką: brunet, brązowe oczy, wysportowany, wysoki, przystojny.. czuły, opiekuńczy, romantyczny, itd! Marzenia z dzieciństwa zawsze się spełniają, a przynajmniej powinny bo tego nam nikt nie może odebrać! To jest coś co tkwiło w nas od zawsze w naszej nieskazitelnej wierze!  Jak byłam mała również chciałam zostać nauczycielką, kompletnie sobie o tym zapomniałam podczas wyboru szkoły średniej, następnie studiów, nawet więcej w tamtym okresie nie chciałam już być nauczycielem, miałam inne wizje. Gdy jednak dostałam się na studia po jakimś czasie okazało się, że studia są dydaktyczne. Teraz jestem pełno uprawnionym nauczycielem! I kolejny raz powtórzę, marzenia z dzieciństwa ZAWSZE się spełniają! Prowadziłam dzienniki, wpisywałam nazwiska, oceny, uwagi!.. Teraz właśnie doszłam do momentu, w którym marzeni…

Cytat dnia

Image
Szczęście jest jak motyl; im bardziej go gonisz, tym bardziej ci ucieka, lecz gdy zwrócisz swoją uwagę ku innym rzeczom, przyfrunie i usiądzie łagodnie na twoim ramieniu. Henry David Thoreau

Siła wiary w siebie!

Image
Jak to wygląda z mojej strony?
Poszłam na studia sama. Bez przyjaciół  poznałam wszystkich nowych ludzi. Miałam nową szansę na pokazanie kim jestem, na pewne zmiany! Co mi we mnie nie pasowało - zostało zmienione przeze mnie samą. Utworzyłam siebie na nowo! Wynajęłam mieszkanie, rozpoczęłam studiowanie, niestety skończyły się inne przyjemne dla mnie rzeczy, takie jak np śpiewanie, ale zaczęło się coś nowego. Zaczęłam robić biżuterię, sprzedawać, zarabiać.. Miałam dużo wolnego czasu przez brak dostępu do internetu - wykorzystałam to w dosyć ambitny sposób. Zaczęłam się uczyć! Była to dla mnie nowość szczerze mówiąc ze względu na fakt, iż wcześniej nie spieszyło mi się do nauki. Nie ważne było, co mówią ludzie. Na drugim semestrze postanowiłam, że będę najlepsza! I tak też się stało. Obecnie obroniłam pracę mgr, mam za sobą wyjazd zagraniczny i najwyższą średnią absolwenta UŚ.

ARE WE IN CONTROL OF OUR OWN DECISIONS?

Image

Cytat dnia

“Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie.”
Brian Tracy

Cytat dnia

Image
“Without music to decorate it, time is just a bunch of boring production deadlines or dates by which bills must be paid.”

Bez muzyki, która go oz­da­bia, czas jest tyl­ko nudną pro­duk­cją ter­minów i dat, za które trzeba płacić rachunki. ~Frank Zappa~


The hidden power of smiling

Image

Bo od muzyki piękniejsza jest tylko cisza..

Image

Cytat dnia

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi, jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. Marcel Pagnol

Cytat dnia

Możesz dokonać wszystkiego, czego tylko zechcesz, możesz zdobyć wszystko, czego pragniesz, możesz zostać każdym, kim zechcesz zostać Robert Collier

Taki mały sekret! ..bo Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem!

Image
Możesz dokonać wszystkiego, czego tylko zechcesz, możesz zdobyć wszystko, czego pragniesz, możesz zostać każdym, kim zechcesz zostać Robert CollierNie wiecie jak wam to będzie dane,.. przyciągnięcie to do siebie!
...to dla tych, którzy mówią, "bo Tobie to dobrze"!

*http://sekretprzyciagania.blogspot.com/2010/08/7-sposobow-na-przyciaganie-pieniedzy.html

Myśl dnia

Image

..nie pozwól nam przespać poranka!

Image
CORAZ WIĘCEJ SIĘ DZIEJE, coraz więcej pomysłów, aż czasu brak na realizację! Odpocząć czas... 
Każdy ma czasami taką ochotę aby spędzić chwilę czasu samemu.. odpocząć od trudu dnia codziennego.
Dzień wolny dla siebie - chociaż jeden w tygodniu, pozwala na regenerację sił utraconych w ciągu tygodnia!
Dla mnie tym dniem jest niedziela, i Ty wybierz sobie dzień!

feministycznie, cd! + NUTKA NA DZIŚ

Image
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.  Paul Géraldy

Kobieta wierzy, że 2+2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę.

Cytat dnia

Image
Wznoś się po każdym upadku, padniesz trupem albo urosną Ci skrzydła. Maria von Ebner-Eschenbach

Cytat dnia

Image
Jeśli spoczywasz na różach w młodości, ciernie będą Twoim łożem w starości. Feliks Feldheim


Cytat dnia

Image
Podstawowa różnica pomiędzy wojownikiem i zwykłym człowiekiem polega na tym, że cokolwiek się dzieje, wojownik uznaje to za wyzwanie, a zwykły człowiek - za błogosławieństwo albo za przekleństwo
Carlos Castaneda