Istota zarządzania czasem - część III

By odnieść sukces, musisz zdecydować, co dokładnie chcesz osiągnąć, a następnie postanowić, że zapłacisz za to odpowiednią cenę.
BUNKER HUNT
Przemysław Rusiecki, wykładowca Górnośląskiej Wyżej Szkoły Handlowej w Katowicach, na podstawie teoretycznych rozważań i przeprowadzonych badań wnioskuje, że w ciągu doby wydajność pracy człowieka jest różna. Umysł posiada największą wydajność w godzinach 9:00 – 11:00 oraz pod wieczór, godziny 17:00 – 19:00. Spadek koncentracji następuje w godzinach popołudniowych, ok. godziny 13:00, wraz z nim spada wydajność. Autor radzi, aby w tym czasie nie wymuszać na własnym organizmie pracy, jest to sprzeczne z biologicznym mechanizmem człowieka. Po godzinie 23:00 w nocy następuje minimum wydajność. Mózg nie jest zdolny do pracy. Korzystając z podanej przez Magistra Rusieckiego wiedzy warto planować poszczególne cele dnia, tak, aby te najważniejsze do osiągnięcia mieściły się w przedziałach czasowych 11:00 – 13:00 albo też 17:00 – 19:00.

Tomasz Szociński w książce „Efektywne zarządzanie czasem” prezentuje 10 rad dotyczących codziennego planowania.
1. Wiedząc, kiedy Twoim codziennym obowiązkom towarzyszy pośpiech, a kiedy następuje spokojny czas, możesz wykorzystać te fazy. Zaplanuj ważne czynności, kiedy następuje spokojniejsza faza.
2. Zaplanuj telefony w godzinach rannych.
3.  Zapisz koniecznie cel dnia w widoczny sposób. Istotne jest zapisywanie na papierze, w notesie, w kalendarzu planów na dany dzień.
4. Zaplanuj następny dzień poprzedniego dnia wieczorem.
5.  Zaplanuj czasu wyłącznie dla siebie, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
6. Musisz zdobyć się na odwagę delegowania obowiązków. Nie wszystko, co w domu, w pracy, w szkole musi być zrobione, musisz ty wykonać. Nie ma osób niezastąpionych, warto zastanowić się nad poleceniem drugiej osobie części zadań.
7.  Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
8. Prowadź rozmowy zorientowane na konkretny cel.
9. Naucz się systematyczności.
10.Ważna jest zmienność wykonywanych czynności. Jednorodność czynności prowadzi do zmęczenia.

Dane ze źródła: P. Rusiecki: Wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem, http://www.niespamuj.pl/mAsystent/eCzas.pdf

Comments