Istota zarządzania czasem - część I

Dzisiaj, chciałabym abyś zastanowił/a się nad pojęciem czasu. Czym dla Ciebie jest czas? Czas ma wiele znaczeń. Wg Słownika Języka Polskiego, czas jest to nieprzerwany ciąg następujących po sobie chwil, nieprzerwane trwanie. Czasu nie można zatrzymać, nie można go zmagazynować, zachować. Czas, który minął a nie został wykorzystany już nie wróci.

Czy Tobie również, tak jak wielu ludziom wydaje się, że czas za szybko mija? Z tego powodu ludziom jest trudniej godzić swoje obowiązki. Bardzo często usłyszeć można ostatnimi laty popularne powiedzenie: „nie mam czasu”. Nic bardziej mylnego. Każdy go ma, na świecie każdy ma tyle samo czasu. Niespodzianka.
Zastanów się zatem, ile czasu przeznaczasz na sprawy ważne, potrzebne, a ile na rzeczy zupełnie zbędne. W jaki sposób potrafisz spożytkować dane sekundy, godziny? Dla ułatwienia Twojej organizacji pracy, działań, warto nauczyć się efektywnego zarządzania czasem. Nie jest to zadanie łatwe, zależy przede wszystkim od zaangażowania i Twoich cech indywidualnych.

Jeśli chcemy osiągnąć coś innego niż dotychczas, musimy zacząć działać inaczej niż do tej pory.

Pytanie do Ciebie zatem. Czy chcesz osiągnąć coś więcej, nauczyć się efektywnie rozporządzać czasem, a tym samym zyskać dodatkowe minuty, godziny, na rozrywkę, na pracę?
Aby skutecznie zarządzać czasem należy uświadomić sobie przede wszystkim zakresu pracy, jaką należy wykonać. Kolejny etap to ocena swojego obecnego stylu pracy. 
W jakiej formie zadanie jest wykonywane, co powoduje stratę, niewykorzystanie w sposób efektywny wolnego czasu. Ważnym etapem jest zaplanowanie pracy, wyznaczenie celu głównego i celów operacyjnych w jasny sposób. 

Wszystko, co zostaje postanowione powinno być zapisane, aby nie szukać w pamięci za określony czas tego, co było zaplanowane. Myślenie powinno być perspektywiczne.

Pamiętaj: Efektywność działania zależy od skutecznego zarządzania!

Comments