Posts

Showing posts from March, 2013

Nie pal za sobą mostów

Image
Nie pal za sobą mostów ...nigdy nie wiesz, którą drogą będziesz zmuszony wrócić! 

Cytat dnia

"Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeśli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne." Paulo Coelho
Nie da się ukryć uczucia, chociaż się starać usilnie człowiek będzie, każde zachowanie lub jego brak zdradzi.. 

o przyjaźni,... bo tak często mylimy ją ze zgubną nic nie wartą znajomością..

Image
Praw­dzi­wy przy­jaciel to ktoś, Kto niezauważenie zmieni smut­ny dla Ciebie te­mat na taki, Przy którym znów zaczniesz się zwi­jać ze śmiechu..     

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który po­mimo swoich prob­lemów ro­bi wszys­tko, aby roz­we­selić drugą osobę.  
Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki. Bolesław Prus
Po pier­wsze, trze­ba umieć ro­zumieć i ak­cepto­wać. Po­tem trze­ba być naj­lep­szym przy­jacielem. Zaw­sze. Trze­ba pra­cować nad po­kony­waniem te­go, cze­go w to­bie nie lu­bi dru­ga oso­ba. [...] Cza­sami is­kra za­palająca miłość jest z ludźmi od początku. Ale wielu tę is­krę bie­rze za płomień, który – jak uważają – będzie trwał wie­cznie. To dla­tego tak wiele og­nia i żaru serc ludzkich po pros­tu się wy­pala i w końcu gaśnie. Nad praw­dziwą miłością trze­ba pra­cować diab…

Wszystko, co zaczynasz robić jest trudne, ...

Image
.. do momentu, w którym tego nie zrobisz! 

Marzenia a sny..

Image
Pojawiła się w głowie pewna myśl o snach i wolny czas w końcu na napisanie w tym temacie posta. Z języka łac. somnium, ang. dream, fr. rêve - ozn. sen, marzenie. Jest jednym znaczeniem w tłumaczeniu na język polski. Słowa sen i marzenie znaczą, można by posunąć się o stwierdzenie, że to samo. Czy to przypadek, czy może warto o tym pomyśleć? Często mówi się, że sny to nic innego jak głosy instynktu z naszej podświadomości, czyli najcenniejsze podpowiedzi. Jak zatem traktować sny? Jak je czytać? Czy korzystać z senników, czy może pokusić się o realizację marzeń? Odpowiedzi w sieci jest mnóstwo. Jak odbierają to ludzie? Z reguły staramy się być na tyle racjonalni, że nie dopuszczamy do siebie myśli, iż to, co pojawiło się poprzedniej nocy w naszej głowie, podczas snu, jest tym, co chcemy na prawdę. To wypłynęło z głębi nas, z naszej podświadomości. Jak więc wygląda taki proces? Postaraj się przypomnieć sobie o swoim marzeniu z dzieciństwa, może jest jakaś rzecz, którą usilnie chciałeś mi…

Rozwój osobisty - cytat dnia

Image

Smutek

Bra­kuje nam od­wa­gi, żeby podążać za marze­niami, za zna­kami. Może stąd bie­rze się smutek?  Paulo Coelho

smutek

Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.Mark Twain

Cytat dnia

Image

I każdy zejdzie Ci z drogi, jeżeli tylko wiesz, dokąd zmierzasz

Image

Myśl dnia

Image

Cytat dnia

Image
Żadne drzewo nie jest mocne i odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach. Seneka

Irena Jarocka - Wymyśliłam cię

Image

Myśl dnia - sam/a wybierz

Image

Wykreuj siebie - cytat dnia

Image

Cytat dnia

Image

cytat

Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz. Anthony de Mello

Cytat dnia

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość. Janusz L. Wiśniewski

Przyszłość a Twoje marzenia - Myśl dnia

Image

Don't wait. Do it now! - Cytat dnia

Image

Cierpliwość - cytat dnia

Image

Be REALIST - cytat dnia

Image

Wybierz cel, a droga znajdzie się sama!

Image

Jesteś w czymś dobry - pokaż się światu - cytat dnia

Image

Tylko przy zmianie tego, co robisz dziennie ..

Image
...jesteś w stanie zmienić swoje życie na lepsze!

Myśl dnia

Image

A Ty co wolisz? Ucieczka, czy zmiana?

Image

Wszystko ma swój rezultat !

Image

Łatwe pytania, czy łatwe życie?

Image

Znajdywanie jest zarezerwowane dla szukających

Image

Każdy dzień jest maleńkim życiem

Image

Cytat dnia

Image

Ulubione na dzień dzisiejszy

Image

Myśl dnia

Image

Ulubiona myśl

Image

Cytat dnia - ważność celów

Image

Myśl dnia

Image

Odwaga - cytat dnia

Image

Sukces - cytat dnia

Image

Ludzie wielcy - cytat dnia

Image