Człowiek!


Człowiek, który w każdym momencie swego istnienia szuka z konieczności szczęścia, musi, o ile jest rozsądny, oszczędzać przyjemności i odmawiać sobie tych, które mogłyby się zamienić w cierpienie.
Paul Thiry Holbach



Człowiek, który wie Jak", zawsze znajdzie pracę, człowiek, który wie „dlaczego", będzie jego szefem.
Diane Ravitch

Comments