Cytat dnia


“Without music to decorate it, time is just a bunch of boring production deadlines or dates by which bills must be paid.”


Bez muzyki, która go oz­da­bia, czas jest tyl­ko nudną pro­duk­cją ter­minów i dat, za które trzeba płacić rachunki.
~Frank Zappa~