Posts

Showing posts from December, 2012

Happy New Year!

Image
Szampańskiej zabawy w tą magiczną noc! 


'This year, learn more and teach less, laugh more and cry less, learn more and dictate less, appreciate more and criticize less, love more and hate very less. Happy New Year.'


I wish you a very warm and prosperous new year. May you touch all your goals. Happy New Year.


Dawka motywacji

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.  Walden Thoreau

Myśl dnia

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. Joseph Conrad

Cytat dnia

Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami.
Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.
Joseph Conrad

Myśl dnia

Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo. Kemmons Wilson

Jak zmotywować, pobudzić do działania innych?

Pomysł, który masz, a którego nie wykorzystujesz, nie przyniesie efektów większych niż pomysł, którego nigdy nie miałeś i nie mogłeś wykorzystać. Jim Collins


Na pewno, w Twoim otoczeniu znajdą się ludzie, którzy mają problem z wiarą we własne siły, możliwości. Być może mąż/żona, nie mogą znaleźć pracy, a od Ciebie słyszą tylko, że do niczego się nie nadają, że są bezużyteczni i najlepiej to by było zmienić ich na nowszy model. Tak samo jest z dziećmi, jeżeli są krytykowane za złe oceny w szkole lub nie zjedzenie kanapek na przerwie, 5min spóźnienia. Krzyk nie działa zachęcająco w tym przypadku do zmiany nawyków, czy poprawy samooceny danego osobnika. W takim przypadku warto zastosować odwrotną metodę. Zastosuj umiarkowaną zachętę, spraw, aby rzecz wydawała się łatwa do zrobienia, daj do zrozumienia, że wierzysz w jego/jej umiejętności, okaż wiarę w jego/jej naturalne zdolności, smykałkę do robienia czegoś. Jeżeli będzie mieć wsparcie z Twojej strony to łatwiej będzie się takiemu człow…

Przebaczenie

Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz, miała na szyi napis „Spraw, bym poczuł się ważny”. Odniesiesz sukces nie tylko w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Czas odpoczynku, refleksji i zastanowienia. Czas przebaczenia, czas spokoju. Nie ma innego sposobu na oczyszczenie ran z trucizny niż przebaczenie.
Musisz przebaczyć tym, którzy cię zranili, nawet jeśli to, co zrobili, jest niewybaczalne. Przebaczysz nie dlatego, że zasługują na przebaczenie, ale dlatego, że nie chcesz cierpieć i ranić siebie ilekroć wspomnisz, jaką krzywdę ci wyrządzili. Nie ma znaczenia, co ci zrobili, przebaczasz im, ponieważ nie chcesz już czuć się chory. Przebaczenie jest niezbędne dla twojego duchowego uzdrowienia. Przebaczasz, ponieważ współczujesz sobie. Przebaczenie jest aktem miłości samego siebie.
Więcej na: http://zenforest.wordpress.com/2009/06/13/przebaczenie-uzdrowienie-emocjonalnych-ran/

Wesołych świąt!! Dawka motywacji na święta!

Image
W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil BosmansW dniu tym magicznym, dniu zamyślenia i  czasu na planowanie Nowego Roku 
życzę Wam wielu sukcesów w życiu zarówno zawodowym jak i tym osobistym,  Aby marzenia się spełniały a w głowie siedziały nowe myśli i pomysły na rok 2013!
Wiele spokoju i radości! Gosia

Nadszedł czas na zmiany!

Image
Nadchodzi Nowy Rok.Rok 2013. Jak z każdym Nowym Rokiem, nowym wydarzeniem w życiu nadchodzi czas na wprowadzanie zmian. Na nowe życzenia i nowe pomysły na przyszłość. Każdy ma pewne marzenia, które chce zrealizować.
O jakich planach, zmianach mowa?  O najróżniejszych, co sobie tylko wymyślisz, czego zapragniesz, czego potrzebujesz. Jeżeli chcesz mieć płaski brzuch na wakacje, albo szóstkę na klacie - zacznij ćwiczyć, jeśli marzysz o występach na scenie - zacznij od wzmacniania swojego głosu, od prostych ćwiczeń, jeżeli chcesz nauczyć się tańczyć - zapisz się do szkoły tanecznej. Marzysz o jedynych w swoim rodzaju wakacjach - zacznij odkładać oszczędności na planowaną podróż. Warto się zastanowić czy te marzenia powinny być realizowane od razu, czy może jednak można poczekać jakiś czas. Aby nie okazało się, że spełniliśmy swoje największe marzenie i już wszystko co będzie później straci swój urok (ale to tylko taka dygresja do tematu). Dzisiaj postawię pytanie: Czy jesteśmy na tyle odważn…

Myśl dnia

Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić, musi biec dwa razy szybciej. Lewis Carol

Cytat dnia

Niech inni prowadzę nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. Jim Rohn

Cytat dnia

Ten, kto wyciąga ręce w stronę gwiazd, chociaż ich nie dotknie, jednak z pewnością sięgnie poza korony drzew. Bodo Schafer

"W pogoni za szczęściem"

Image
Krótka refleksja na temat filmu: Miałam okazję ostatnio oglądać "W pogoni za szczęściem". Czy film mi się podobał? Nie koniecznie, ale zawarta w nim idea w pełni do mnie przemówiła. Film prezentuje życie młodego człowieka, ojca, stażysty, borykającego się z przeciwnościami losu. Mężczyzna widzi jednak swój cel, jego marzenie nie pozwala mu zrezygnować z realizacji planów, powoduje wzmożony wysiłek i większy wkład w wykonywaną pracę.
Przez życie idzie wraz z synem, nie mając pieniędzy na mieszkanie, hostel - pomieszkują w przytułku dla bezdomnych. Czasami noce spędzają w autobusach. Zaledwie pięcioletni syn nie rozumie powodu, dla którego tak muszą żyć, ale jego zaufanie do ojca jest tak duże, że chłopiec nie skarży się w większym wymiarze.
Film pokazuje, jak determinacja, realizacja celów, wbrew wszelkim przeciwnością, doprowadza do spełniania marzeń. Nie ważne jak nisko człowiek może upaść, jeżeli ma odpowiednie zaparcie w sobie to jest w stanie osiągnąć więcej niż ktokolw…

Słuchawki na uszy i .. relax

Image

Galeria tygodnia

Image

Cytat dnia

Image
Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy.

Donald Curts


Myśl dnia

Chaotyczne działanie jest lepsze niż uporządkowane niedziałanie Karl E. Weick

;)

Image

Myśl dnia

Image
Dużo lepiej jest zdobywać się na śmiałe czyny i dążyć do triumfu w chwale, nawet kosztem porażek, niż snuć się wśród ludzi o ubogich duszach, którzy nie potrafią w pełni cieszyć się ani cierpieć, bo żyją w szarym cieniu, gdzie nie ma zwycięstw ani porażek. Theodore Roosevelt

Myśl dnia

Image
Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie”. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące. Albert Camus


Cytat dnia

Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. św. Franciszek z Asyżu

Cytat dnia

Nigdy niczego by nie spróbowano, gdyby trzeba było najpierw przezwyciężyć wszystkie możliwe obiekcje Samuel Johnson

Jak nas widzą inni?

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z dru­gim się nie dzieli.
Gdy będziesz da­wał ludziom rzeczy, które so­bie spod ser­ca wy­rywasz, bo ci służyły zna­komi­cie, al­bo któreś ot­rzy­mał od święta czy na czarną godzinę, po­wiedzą - tyl­ko ty­le dał?
Gdy będziesz służył ludziom swoim cza­sem, na­wet kosztem za­nied­by­wania obo­wiązków, swo­jego od­poczyn­ku, snu i po­siłków, po­wiedzą - on właści­wie nie ma nic do ro­boty, mógłby się czymś zająć.
Gdy będziesz po­magał ludziom w ich trud­nych chwi­lach, brał do swe­go do­mu, kar­mił, poił, opieko­wał się, a po­tem wy­cofasz swoją po­moc, bo uz­nasz, że już czas trud­ny prze­minął - to się po pros­tu na ciebie ob­rażą al­bo będą mieli przy­naj­mniej do ciebie żal.
Gdy będziesz się sta­rał wy­kony­wać swój zawód mak­sy­mal­nie uczci­wie - to po­wiedzą, żeś pa­zer­ny na pieniądze al­bo …

Przy­jaciele

Image
Przy­jaciel to ktoś, kto da­je Ci to­talną swo­bodę by­cia sobą. Jim Morrison
I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.

Anna Frankowska
Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.
Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.

Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.

Image
Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. Stanisław Jerzy Lec
Kobieta staje się taką, jaką ją widzi zakochany mężczyzna. J. M. Bari

Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. 
Klementyna Hoffmanowa

Człowiek!

Człowiek, który w każdym momencie swego istnienia szuka z konieczności szczęścia, musi, o ile jest rozsądny, oszczędzać przyjemności i odmawiać sobie tych, które mogłyby się zamienić w cierpienie. Paul Thiry Holbach


Człowiek, który wie Jak", zawsze znajdzie pracę, człowiek, który wie „dlaczego", będzie jego szefem. Diane Ravitch

Cokolwiek byś nie zrobił...

Image
..zawsze znajdą się tacy, którym coś nie będzie pasować! 

Zapewne nie jeden raz spotkałeś/aś się z takimi stwierdzeniami. Na pewno w życiu codziennym, wśród znajomych, na małych ploteczkach, przypadkiem słysząc rozmowę ludzi przechodzącym obok, lub siedzących na pobliskiej ławeczce w parku. Ludzie nie mając nic do roboty, siedzą i plotkują. Mówią o innych, krytykują, poniżają, ośmieszają. i o tyle z tego problemu nie ma gdy rozmowa toczy się małym kręgu i nie widzi szerszego światła dziennego, problem pojawia się jednak kiedy ta sama rozmowa rozchodzi się dalej, przechodzi z jednego ucha do drugiego - wychodząc z ust plotkarzy! Ileż to nieprzyjemności później spotyka ludzi, którzy nie są odporni na głupie obgadywanie, czasami przewrażliwieni albo zbyt słabi, aby to zignorować! Zastanówmy się dzisiaj zatem nad tym, jak to jest w naszym życiu, jaki jest układ w naszej sytuacji. Czy też tak postępujemy? na ile zdajemy sobie z tego faktu sprawę? A może kiedyś byłeś/aś w takiej sytuacji, k…

Warto czasami poczytać !

Image
Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

Galeria tygodnia

Image
Iść za marzeniami, i znowu iść za marzeniami, i tak zawsze, aż do końca Joseph Conrad


Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie Carl BardCYTAT DNIA

Image
Czy zbudowałeś już swoje zamki w przestworzach? Doskonale, tam właśnie powinny stanąć. Teraz, natychmiast zabierz się do pracy i połóż pod nie fundamenty. Henry David Thoreau


Osiąganie celów

Image
"Trzeba pamiętać o tym, że tragedia życia nie leży w nieosiąganiu celów. Istotą jest brak celów do osiągnięcia. Nie jest klęską umrzeć nie spełniwszy swoich marzeń, ale klęską jest nie marzyć. Hańbą nie jest niemożność dotarcia do gwiazd tylko brak gwiazd do osiągnięcia"
Benjamin E. Mays


Ciekawy cytat, można by rzec, iż stanowi kwintesencjętego, co w życiu robimy i co chcemy robić, albo raczej, co robić powinniśmy! Bo to właśnie cele, ich próby osiągnięcia wprowadzają nas na drogę do naszej przyszłości, do spełnienia marzeń! Umożliwiają rozwinięcie skrzydeł i sięganie tam, gdzie nie sięgają inni! I w tym miejscu warto zadać sobie właśnie takie pytania: Co chcesz w życiu robić?, kim chciałbyś/abyś być? Jakie są Twoje plany na przyszłość? Co robisz w tym kierunku, żeby zrealizować swoje plany? Jakie są przeszkody uniemożliwiające Ci zdobycie szczytu? To wszystko są właśnie cele, coś co każdy człowiek powinien w swoim życiu w mniejszym lub większym stopniu ogarnąć! Jeżeli nie masz c…

Myśl dnia

Image
Jakże szybko „nie teraz” staje się „nigdy” Martin Luter King

Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.
Isaac Asimov

I wanna be a billionaire

Image
I wanna be a billionaire so fucking bad Buy all of the things I never had Uh, I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen
Oh every time I close my eyes I see my name in shining lights, yeah A different city every night oh I swear the world better prepare For when I'm a billionaire

Cytat dnia

Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. 
John Steinbeck