Myśl dnia


Jakże szybko „nie teraz” staje się „nigdy”
Martin Luter King


Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło.

Isaac Asimov

Comments