Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.


Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.
Stanisław Jerzy Lec

Kobieta staje się taką, jaką ją widzi zakochany mężczyzna.
J. M. Bari


Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. 

Klementyna Hoffmanowa

Comments