Posts

Showing posts from June, 2013

Cytaty - cnota

Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są godne przetrwania. Bertrand Russell
Biedna to moralność, która składa się tylko z zakazów. Nemer Barud
Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa. Klementyna Hoffmanowa
Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty. Władysław Walenty Fedorowicz
Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna. Friedrich Nietzsche
Cnota - to pobożna stara panna z życiem wewnętrznym równie czyściuchnym, chłodnym i nieprzytulnym, jak jej pokój. Cnota - to prawie to samo co zadowolenie z siebie. Luise Rinser

Cytaty - Ból

Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość. Adalbert Stifter
Ból ma swoją wstydliwość tak jak miłość. Malwina Meysenburg
Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem. Paul Ricoeur
Ból oczyszcza dusze. Tukidydes
Ból złym sędzią, jeżeli mu nie schlebiać głośno. Nie ustaje, a tylko podejrzenia rosną. Jean Baptiste Racine

Cytaty - Bóg

Image
...musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko co zapisał dla Ciebie. Paulo Coelho
„Zemsta jest rozkoszą bogów", a ludzi?... Czesław Banach
A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg. Paulo Coelho
Artysta winien być w swym dziele jak Bóg we wszechświecie, niewidoczny a wszechmocny: żeby go się czuło wszędzie, ale nie widziało nigdzie. Gustaw Flaubert
Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny. Gustaw Flaubert
Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. Johann Wolfgang Goethe
Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy. Józef Ignacy Kraszewski

Cytaty - bohater

Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem. Ralph Waldo Emerson
Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem. Ernest Hemingway
Żadnego bohaterstwa nie da się zaplanować; może się ono jedynie przytrafić. Karel Capek

Myśl dnia

Twój los zależy od Twoich nawyków. Brian Tracy

Cytat dnia

Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie. Robert Baden-Powell

Cytat dnia

Każdy człowiek, którego potomność nazwała wielkim, osiągnął sukces na tyle właśnie, na ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć w jednym wytyczonym kierunku. Orison Swett Marden

Cytat dnia

Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje. Karol Irzykowski

Cytat dnia - Przypadek

Przypadek sam nic nie zdziała. Napoleon Bonaparte
Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać. Anatol France
Przypadki są przypadkami tylko dla ignorantów. Anonim
Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym. Blaise Pascal

Myśl dnia

Image
W drodze na lotnisko!
Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu.
 Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tracimy ra­dość i sens te­go, co przed nami.  Paulo Coelho  


Cytat dnia

Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu. Heraklit z Efezu

Cytaty - dobrać

Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. Stanisław Ignacy Witkiewicz
Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie. Stefan Kisielewski
Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. Henryk Sienkiewicz
Dobroć to jedyny możliwy motor życia. Gabriela Zapolska
Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. Marie Von Ebner - Eschenbach
Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! Marie Von Ebner - Eschenbach
Dobry bądź i szlachetny, / Bądź do pomocy gotowy! Johann Wolfgang Goethe
Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. Phil Bosmans
Dopóki czas macie, dobro czyńcie. Paweł z Tarsu Św.
Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. Phil Bosmans

Myśl dnia

Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać. Emanuel Kant

Cytat dnia

Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi. Gustaw Radbruch

Cytat dnia

Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. Anonim

Cytat dnia

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. Julian Tuwim

Cytat dnia

Ci, co milczą, wykazują najwyższe poczucie odpowiedzialności za słowo. Jacek Wejroch

Cytat dnia - Milczenie

Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. Lew Tołstoj
Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie. Anatol France
Lepiej, gdy niektóre głośne kwestie wypowiada się milcząc. Zbigniew Waydyk
Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia. Pitagoras

Cytat dnia

Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. — Tylko się nie wyrywaj. Aleksander Fredro

Cytat dnia

Daje się dla samego dawania, a nie po to, by otrzymać coś w zamian. Richard Carlson

Cytat dnia

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród. Henri Bordeaux

Cytat dnia

Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. Wergiliusz Wergiliusz

Cytat dnia

Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom. Ambrose Bierce

Cytat dnia

Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. Eurypides

Małżeństwo

Image
Kochająca żona - taka, która dla męża uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i z prób ulepszania jego charakteru. John B. Priestley
Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma. Honore de Balzac

Cytat dnia

Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. Hans Urs von Balthasar

Cytat dnia

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować. Marek Aureliusz

Cytat dnia

Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? Tadeusz Konwicki

Cytat dnia

Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie. Anonim

Cytat dnia

Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. Wiktor Hugo

Cytat dnia

Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Paul Michael Zulehner

Cytat dnia

Każdy ma prawo marzyć inaczej. Paulo Coelho