Częstotliwość pracy umysłu - poziomy świadomości i podświadomości - cz.1.Ostatnimi czasy zainteresował mnie temat pracy ludzkiego mózgu. Jak to się dzieję, że na około słyszy się o tylu możliwościach, ogląda się, być może nawet dostrzega nieopodal niespotykane zjawiska, cuda, uzdrowienia, spełniane marzenia, sukcesy, rzeczy można by rzec nierealne, przynajmniej dla niektórych z nas. 
Tyle wspominam na swoim blogu o podświadomości, o jej mocy, o wpływie świadomości, w mniej lub bardziej świadomy sposób na podświadomość, na nasze marzenia, plany i cele. Mówię o spełnionych pragnieniach i o tym jak wpływać na swoje myśli. Nie wyjaśniłam jednak nigdy takiego tematu od strony naukowej, takiej czystej nauki połączonej z pewnymi, doświadczalnie spełnionymi i zbadanymi faktami. Spróbuję dokonać tego dzisiaj, korzystając z dostępnych w sieci materiałów.

Jak pisze Pan Ryszard Skarbek, w jednym, ze swoich artykułów, nasz mózg jest najbardziej skomplikowaną i najpotężniejszą maszyną świata. Jego struktura składa się z różnych „modułów”. Każdy z nich wiedzie nas do innej ery w ewolucji człowieka: poczynając od najprostszych funkcji, mających na celu nasze przetrwanie, na wyobraźni i możliwościach intelektualnych kończąc. Nasze ciało jest skonstruowane, żeby traktować mózg, jak króla. Nie ma organu, który otoczony jest lepszą opieką. Mózg stanowi ok. 1-2% wagi naszego ciała, ale pochłania 20% tlenu, którym oddychamy; 25% przepływu krwi; 30% wody, którą pijemy; 40% składników odżywczych dostarczanych przez układ krwionośny. Z perspektywy pracy naszego umysłu, funkcjonowanie wszystkich modułów mózgu można podzielić na 2 grupy: umysł świadomy i umysł nieświadomy. Świadomość i podświadomość naszego umysłu jest ściśle powiązana z częstotliwościami, na jakich w danym czasie funkcjonuje nasz mózg.

Jak wiadomo, nie od dziś, nasz mózg przez cały czas (nieustannie) wytwarza wzorce elektryczne, fale, związane z naszą aktywnością, niezależnie od tego czy jest ona fizyczna, czy też psychiczna (umysłowa). Każdemu rodzajowi pracy przypisany jest dany poziom częstotliwości. Istnieją cztery podstawowe zakresy fal mózgowych oraz kilka innych, nie zbadanych jednak do końca (o pracy mózgu za pomocą fal wspomniano również w filmie The Secret -  odsyłam przy okazji do posta).
Fale, generowane przez mózg zależą od danego stanu, w jakim, w danym momencie się znajdujemy, tak więc:
  • Fale Beta – (14-30 Hz) są typowe dla stanu koncentracji, rozwiązywania problemów, procesów poznawczych. poziom związany jest z normalnym codziennym stanem rozbudzenia człowieka. Fale Beta nie są niczym innym, jak świadomym, przytomnym, najzwyklejszym stanem umysłu, jaki towarzyszy nam każdego dnia. Podpinamy pod niego wszystko, co dzieje się w naszej świadomości, odbiór otoczenia, za pomocą podstawowych zmysłów: smaku, słuchu, węchu, dotyku i wzroku, dodatkowo emocje, jakie nam towarzyszą w codziennym życiu, nie zależnie czy jest to radość i szczęście, czy ból, stres, czy też miłość lub nienawiść. W stanie Beta występują takie uczucia jak lęk, niepokój, strach, brak pewności siebie czy wiary we własne siły.
  • Fale Alpha – (8-13.9 Hz) są typowe dla stanów relaksacji, odpoczynku, ale również tzw. przyspieszonego uczenia się i zwiększonego wydzielania serotoniny, kreatywnością, wizualizacją. Ta częstotliwość charakteryzuje wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, pasywność, relaks, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, żadnych zmartwień, lęków, czy frustracji. Towarzyszy również medytacji i lekkiemu snu, w tym stanie znajdujemy się zawsze przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także w chwilach głębokiego zastanowienia i skupienia. Umożliwia dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię. Pojawia się podatność na sugestie. Przy częstotliwościach alfa wykorzystujemy umiejętności wyobraźni, a umysł przegląda obszar pamięci selekcjonując to, co powinno znaleźć się w pamięci długoterminowej, i to, co należy usunąć. Fale Alpha łączą dwa światy: wewnętrzny i zewnętrzny - świadomość i podświadomość. Wykorzystanie swojego mózgu w stanie półsnu, w stanie fali Alpha, daje ogromną skuteczność przy łączeniu marzeń z rzeczywistością. Przeprowadzanie ćwiczeń relaksacyjnych z wykorzystaniem tego poziomu umysłu bardzo fajnie pomaga w walce ze stresem. Znikają one podczas wysiłku umysłowego, albo przy otwarciu oczu i zadziałaniu na nie światła.
  • Fale Theta – (4-7.9 Hz) charakteryzują fazę snu, której towarzyszą marzenia senne, ale również stan intensywnej pracy naszej podświadomości. Poziom powiązany z medytacją, intuicją. Można powiedzieć, że jest to poziom z pogranicza jawy i snu. Pojawia się wtedy, gdy większość ludzi zasypia, gdy prowadzona jest głęboka medytacja, gdy aktywność mózgu zwalnia prawie do punktu, w którym zasypiamy. Sny pojawiające się w tej fazie maja duże znaczenie dla rozwoju duchowego. Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym wymiarze, który charakteryzuje większe poziomy medytacji i koncentracji. Będąc świadomym przy tej częstotliwości fal mózgowych, mamy możliwość kontroli fizycznego bólu, a w niektórych przypadkach nawet krwawienia. Zakres ten odpowiada za takie fenomeny jak: projekcje astralne, świadome śnienie, telepatia i prawdopodobnie telekineza, nieświadome rozwiązywanie problemów. Te częstotliwości występują podczas głębokiej medytacji, mamy wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu. U osób umiejących wprowadzić się w stan podświadomości, w czasie którego dominuje czynność Theta, możliwy jest dostęp do własnej przeszłości i wg niektórych również i przyszłości. Dla naszego umysłu, mózgu ludzkiego, nie ma znaczenia, czy dane zdarzenie miało miejsce w rzeczywistości, czy tylko w naszej głowie zostało wykreowane. Innymi słowy, możesz sobie wyobrazić wszystko i wszystko zostanie przez twój mózg zaakceptowane jako prawda.
  • Fale Delta – (0.1-3.9 Hz) to stan snu bez marzeń, ale również doświadczeń związanych z brakiem “cielesności”. Związany z uzdrawianiem oraz odłączoną świadomością. To błogostan, Nirvana, totalne wyciszenie lub jakkolwiek inaczej - nazw jest bardzo wiele określających ten stan. W praktyce medytacyjnej głęboki stan delta wiąże się z absolutną świadomością kosmiczną, znaną też w filozofii buddyjskiej jako Nie - Umysł. Przy częstotliwościach Delta doświadczamy zsynchronizowania całego mózgu, co odbieramy jako wizjonerskie lub prorocze sny. W tym stanie dzieją się dwie, ważne rzeczy: pobudzenie świadomego stanu „istnienia bez przedmiotu” (pamięć przedurodzeniowa); dematerializacja negatywnych, lub wywołujących zaburzenia doświadczeń z przeszłości, czyli oprogramowanie tego, co się zdezaktualizowało i stanowiłoby przeszkodę w przyszłym życiu. Jest to stan nieświadomości, który towarzyszy m.in. głębokiemu śnieniu, występuje pod narkozą i w śpiączce. Badania naukowe wykazały, że ludzie korzystający z dobrodziejstwa tego stanu umysłu mają większą zdolność do szybszego powrotu do zdrowia, lepszej kontroli procesów związanych z ciśnieniem krwi, trawieniem i pracą układu mięśniowego. Mają zwiększoną wydolność, w większym stopniu korzystają z intuicji, łatwo osiągają „spokój umysłu”, jeszcze szybciej uczą się i sobie przypominają. Poziom DELTA jest niczym radar poszukujący rozwiązań, na najgłębszych poziomach umysłu w chwili, gdy nie możemy czegoś zrozumieć w sposób świadomy. Delta sprzyja intuicji, dostraja do współodczuwania, ułatwia instynktowne postrzeganie rzeczywistości.


Podsumowując:

Nasz mózg - najbardziej skomplikowana maszyna świata, działa na rożnych częstotliwościach, w których każda odpowiada danemu stanowi świadomości lub podświadomości. 
  • Fale Beta – świadomy stan umysłu, bez większej ingerencji podświadomości,
  • Fale Alpha – połączenie stanu świadomego z podświadomością,
  • Fale Theta – stan intensywnej pracy podświadomości,
  • Fale Delta – stan nieświadomości.


Z licznych badań wynika, że wprowadzenie umysłu w odpowiednio niski poziom częstotliwości pozwala wykorzystać nasz mózg do zwiększonej kreatywności, marzenia senne możesz zatem urzeczywistnić, a pragnienia zrealizować – a to wszystko dzięki myśleniu, na różnych falach. Dlatego, tak istotne jest, abyś swoje największe pragnienia wizualizował tuż przed snem lub parę chwil po obudzeniu, zanim jeszcze otworzysz oczy. Wprowadzenie umysłu w stan odpowiedniej częstotliwości wymaga skupienia, odpowiednich warunków, relaksu, istnieje wiele szkół medytacji, terapii, przybliżających chociaż pokrótce możliwości wykorzystania naszego umysłu.

Przykładowo urządzenie SITA do nauki języków wprowadza osobę w stan Alpfa, by łatwiej przyswajała wiedzę. Istnieją również programy komputerowe potrafiące synchronizować fale mózgowe. Na przykład Brainwave Synchronizer, czy choćby preset MindSync dołączony do programu Cool Edit. 

Jak to się dzieje zatem, że ludzie spełniają marzenia, dokonują rzeczy nierealnych, wg znacznej części społeczeństwa? To odpowiednie wprowadzenie świadomości w stan niższej częstotliwości! To pokazanie umysłowi, że rzeczywistością jest to, co chcesz aby się nią stało. Pomaga przy tym pozytywne myślenie i takie same emocje!

Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej po części wyjaśnić zasadę działania zarówno świadomości i podświadomości w odniesieniu do fal, na jakich działa ludzki mózg.„Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata. Ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką".”
- Frank Herbert 

Zapraszam do lektury: 
Comments