” Trzeba stać się znaczącym konkretem zamiast błąkającym się ogólnikiem.”
Zig Ziglar

Comments