Myśl dnia

W drodze na lotnisko!

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu.
 Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tracimy ra­dość i sens te­go, co przed nami. 
Paulo Coelho  Comments