Cytat dnia


Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu.
Heraklit z Efezu

Comments