cytat


Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz.
Anthony de Mello

Comments