Emocjonalnie, wg Demotywatorów

 Emocje, kap­ry­sy i kłamstwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczucia i ich brak... Dary  których nie wolno przyjąć... Kłamstwo i prawda. Czym jest prawda? Zap­rzecze­niem kłamstwa? Czy stwierdzeniem faktu? A jeżeli fakt jest kłamstwem  czym jest wówczas prawda  Kto jest pełen uczuć, które nim targają, a kto pustą skorupą zim­ne­go czerepu? Kto? Co jest prawdą? Czym jest prawda?

Andrzej SapkowskiNajbardziej niebezpieczne są emocje, ponieważ one ob­se­syj­nie szukają jakiejkolwiek formy ek­spres­ji, są niecierpliw  nie mogą cze­kać, żeby stworzyć coś no­wego, swois­te­go wpa­dają więc z rozpędu w utarte formy. 
Olga Tokarczuk
Comments