Siła woli


Nie możesz być silniejszy od przeznaczenia.
Eurypides

Comments