Przeznaczenie

Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.
Anonim

Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność.
Tadeusz Konwicki

Przychylny los - to przeznaczenie; nieprzychylny - to tylko pech.
Stefan Pacek

Nie możesz być silniejszy od przeznaczenia.
Eurypides

Przeznaczenie znajdzie sobie drogę.
Wergiliusz

Comments