Popełniaj błędy i naprawiaj je..

Co sprawia  że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują. 

Gdy już znajdziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej odwagę popełniać błędy. Roz­cza­rowa­nia, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wska­zać nam właściwą drogę

Paulo Coelho

Comments