Zapal światło w oknie..
Tak długo jak mam pot­rze­by, mam powód do życia. Zas­po­koje­nie to śmierć.


As long as I ha­ve a want, I ha­ve a reason for li­ving. Sa­tis­faction is death