Cytat dnia

Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. 
Gautama Budda 
(Siddhartha Gautama)