Myśl dnia


"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali."

Jan Paweł II