Cytat dnia


Szeroki świat jest pełen wielkich cierpień, i wielkich radości, mój przyjacielu  To pierwsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna.
The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le.
Robert Anthony Salvatore

Comments